Idrott - en lönsam investering

Fler och fler blir överviktiga och de senaste decennierna har det här nått en närmast epidemisk utveckling. Det här leder till koncentrations- och sömnsvårigheter hos både barn och vuxna, och ger dessutom skörare skelett.

Avsevärt förbättrade skolresultat

Idrott är inte bara bra för hälsan, förutom att barnen blir piggare och mår bättre, ger daglig motion en avsevärd förbättring av skolresultatet. I ett projekt  i Malmö lyckades en skola öka andelen behöriga för gymnasium med 8 procentenheter, och till och med 13 procentenheter för pojkarna. Det fanns en kontrollgrupp, där enda skillnaden var att projektgruppen hade fysisk aktivitet fem dagar i veckan medan kontrollgruppen hade vanlig idrottsundervisning två lektioner i veckan. Det här pågick under nio år, dvs hela tiden i grundskolan.

Miljonvinster

Förutom dessa fördelar för barnen har Malmö kommun undersökt vad de ekonomiska effekterna skulle

bli om alla skolbarn skulle få daglig motion. Det visade sig peka på mångmiljonvinster för både sjukvården och skolan, så även för den som tänker strikt ekonomiskt är det här en investering som ger god avkastning.  

Organiserad idrott

Dagens läroplan, med två timmar idrott i veckan, är alltså inte tillräcklig för barnens behov. Men hur ska då detta kunna tillfredsställas? Att bli aktiv i en idrottsklubb är det vanliga alternativet .Här får barnen möjlighet att utveckla sin fysik, balans och motorik, samtidigt som de ges möjlighet att öva upp sin förmåga att umgås i grupp. Tyvärr har, främst i storstadsområdena, idrott blivit ett dyrt nöje där höga medlemsavgifter tvingat många att avstå från organiserad idrott.

Spontanidrott

Men varför inte engagera barnen i spontanidrott? Spika upp några fotbollsmål i parken, bygg en skateramp och hjälp barnen spola is på vintern eller gör något annat: fråga barnen vad de vill göra och hur det ska gå till - då är chansen stor att aktiviteterna också lever vidare.